Didaktisk analyse af læremidler i biologiundervisningen i gymnasiet

Amanda Borup Jakobsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger, hvordan valget af læremidler kan have betydning for elevers oplevelse af det faglige indhold af komplekse emner i gymnasial biologiundervisningen, med særlig fokus på emnet hormoner og menstruationscyklus. Projektet tager udgangspunkt i en case fra Næstved Gymnasium og HF. Metoderne til besvarelse af denne opgave er observation af gymnasieklassen, spørgeskemaundersøgelse til eleverne og mailinterview med læreren. Empirien fra metoderne bliver analyseret ud fra det teoretiske udgangspunkt for læremidler, relationsmodellen af Hiim og Hippe, samt en grundforståelse af didaktik. Dette viste, at eleverne oplever at de fleste biologiemner har samme sværhedsgrad, men at nogle af delene indenfor det valgte emne om hormoner og menstruationscyklus, er sværere end andre. Eleverne oplever yderligere at tavleundervisning er den bedste måde at opnå viden om emnet på. Valget af læremiddel har derfor betydning for, hvordan eleverne oplever komplekse emner og biologiundervisningen. Derudover kan læremidlerne være med til at begrænse eller skabe muligheder i forhold til de faktorer i relationsmodellen, der har betydning for eleverne.

UddannelserAlmen Biologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2018
Antal sider54
VejledereHenrik Ærenlund Pedersen