DIALOGISK KOMMUNIKATION MELLEM BORGER OG MYNDIGHED I BYPLANLÆGNING - Et casestudie af borgermødet om lokalplanforslaget for Enghave Brygge

Thomas Funk, Emil Rasmus Nielsen, Aske Thornhal & Jeppe Mutinda Mbinda

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Formålet med dette projekt er at undersøge dialogen til borgermødet om lokalplanforslaget for Enghave Brygge. Vi har produceret vores empiri gennem deltagende observation, og analytisk har vi benyttet os af Mikhail Bakhtins dialogfilosofi. Via dette er vi kommet frem til, at borgermødet i høj grad var præget af en nedlukning for en mangfoldighed af perspektiver, hvilket er udtryk for centripetale tendenser. Vi har derefter diskuteret resultaterne ud fra Leonie Sandercocks teori om terapeutisk byplanlægning. På baggrund heraf kom vi frem til, at en anerkendelse og tydeliggørelse af den politiske dimension af byplanlægningen kunne gavne processen. Endvidere konkluderer vi, at en mere seriøs, åben og professionel tilgang til menneskelige følelser og relationer kunne åbne op for, at det ikke blev embedsmændenes fagtekniske og entydige perspektiver, der dominerede.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 jun. 2013