Dialog over ligusterhækken? Et speciale om Niklas Luhmann's systemteori, Agenda 21 og integration af den sociale og den økologiske dimension i den kommunale planlægning

Thomas R. Braun & Jakob E. Lauesen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale giver et bud på, hvilke vilkår, der er for at implementere Agenda 21 og andre tværsektorielle projekter i den kommunale forvaltning. Agenda 21 stiller krav til de kommunale forvaltninger om, at integrere den sociale- og den økologiske dimensions problemstillinger i planlægningen. Forvaltninger, der traditionelt har varetaget planlægningen af den sociale- og den økologiske dimension i adskilte fora, bliver i forbindelse med Agenda 21 udfordret til at etablere tværgående samarbejdsrelationer. Den tyske sociolog Niklas luhmann's systemteoretiske samfunds- og organisationsforståelse er den teoretiske baggrund til at forklare forvaltningernes muligheder for at orientere sig i det tværsektorielle samarbejde. Niklas Luhmann tillægger systemer forskellige muligheder for at iagttage omverdenen, og dette gøres til den afgørende præmis for systemets evne til at indgå i strategiske samarbejdsrelationer med andre systemer. Specialet indeholder endvidere et casestudie af forsøget på at implementere Agenda 21 i Helsingør Kommune. Casestudiet viser hvilke problemer og udviklingstendenser, der er i Helsingør Kommune for at aktivere forvaltningerne til at arbejde med Agenda 21. Disse vilkår bliver sat i forhold til Niklas Luhmann's systemteoretiske organisationsforståelse og specialet afsluttes med en overordnet diskussion af de vilkår, der eksisterer i de danske kommuner for at arbejde med Agenda 21.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 apr. 1998
Antal sider218
VejledereJesper Holm & Claus Henrik Heinberg