DIALOG I BEVÆGELSE - Med byvandringer som planredskab

Lyng Brøndum Dyrholm & Mette Skouenborg

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialets formål er, med udgangspunkt i den kommunikative planlægningspraksis, at undersøge forudsætningerne for at anvende byvandringer som planredskab, til at inddrage unge i planlægningen. Specialets empiriske fundament bygger dels på en praktisk proces, med to unge drenge fra Amager, København. Med formål om at undersøge forudsætningerne for at inddrage unge i planlægningen, samt unges motivation for, at lave byvandringer. Sideløbende bygger specialet på en empirisk undersøgelse af byvandringers egenskaber, som potentielt planredskab. En undersøgelse der tager afsæt i en række deltagende observationer af forskelligartede byvandringer, ekspertinterviews med personer der til dagligt arbejder med byvandringer, samt empirisk forskningslitteratur. På baggrund af ovenstående empiriske studie, konkluderer specialet, at byvandringer kan være et givende planredskab til at inddrage unge i planlægningen. Det er dog et redskab, der kræver en række ressourcer, i forhold til at facilitere den rette proces med de unge, hvor de opbygger de kompetencer til at guide byvandringer. Bliver de fornødne ressourcer stillet til rådighed, kan byvandringer være et unikt redskab til, at dele de unges fortællinger, hvormed de kan præge deres lokalmiljø.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 jan. 2015
VejledereKristian Nagel Delica