Diagnosticeringsprocessens kompleksitet: Diagnosticeringsprocessens kompleksitet

Jannik Christian Maass, Reggie Thomsen, Jane Hallundbæk Olsen, Lajla Christine Dalegaard, Marina Guldberg Eggers-Krag & Ditte Læssøe Hansen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler emnet diagnosticeringsprocessen af børn i skolealderen. Mere specifikt handler det om følgende problemformulering: ​Hvordan sker diagnosticeringen af børn i skolealderen i henholdsvis Frederiksberg og Aabenraa kommune, og hvilke faktorer har indflydelse derpå? Et antal teoretikere bliver brugt til at besvare ovennævnte

problemformulering. I dette tilfælde er Michel Foucault og Nikolas Rose de vigtigste kræfter, som projektet er bygget på. Desuden bliver der anvendt en komparativ og en dokumentanalyse som metodologi. Den poststrukturalistiske tradition bliver anvendt som grundlag for videnskabsteorien. Dette valg bliver taget på baggrund af, at der stilles spørgsmålstegn ved viden, og at projektet ikke anerkender etableret viden som sand og objektiv. Projektets emne anerkendes som vigtig, fordi der har været en tydelig stigning i diagnoser i de senere år. Denne stigning er bliver derved problematiseret og stillet spørgsmålstegn ved i projektet.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2019
Antal sider58

Emneord

  • Diagnosticering
  • skolebørn
  • diagnosticeringsproces