Diagnosticering af folkeskolebørn med psykiske lidelser: - styring via diagnoser

Karin Vibeke Kristensen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan produktionen af diagnoser til børn i folkeskolen foregår i den offentlige sektor og hvordan staten udøver magt og kontrol over folkeskolebørns adfærd og udvikling gennem diagnoser.

Analysen arbejder fra et Foucaultsk perspektiv og undersøger de netværk og magtmekanismer der er til stede i organisationer og mellem de aktører der omgiver børnene i skolen hver dag og i sundhedssektoren. Denne type magt benævnes: Governmentality og er en decentral, usynlig magtform som dette projekt søger at afdække i feltet omkring folkeskolebørn. Governmentalityanalysen undersøger ud fra dimensionerne: synlighedsfelter, techne, episteme og identitet og baseres på tre interviews med nøgleaktører inden for diagnoseproduktionen og den inkoorporerer dokumenter indsamlet fra aktørerne.

Der konkluderes at der lægges vægt på at børn opnår tilstrækkelige læse-skrive-kompetencer og at deres adfærd skal understøtte denne læringsproces. Desuden er der fokus på at børnene med læse-skrive-vanskeligheder først og fremmest hjælpes på skolerne og i kommunalt regi. Der er begrænset adgang til psykiatrisk udredning og det vurderes at nogle psykiske lidelser ikke behøver behandling af specialister og er bedre afhjulpet lokalt. Det står dog klart at det er barnet, der bærer ansvaret for dets egen udvikling og muligheder for at få uddannelse, sådan som samfundet stiller krav om,

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider38
VejledereThomas Gitz-Johansen

Emneord

  • Pædagigik
  • Uddannelse
  • Inklusion
  • diagnoser
  • governmentality