Diagnoser i hverdagssproget hos unge

Annika Kappel Gretner, Anna Bjørklund Debois, Mathilde Elster Larsen, Anne Sofie Fiala Christensen, Sophia Emilie Holm van Deurs & Lonni Lund Kristensen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Idéen til projektet udspringer fra en undren omkring stigningen af diagnosticeringer i Danmark blandt unge. Der ligger i vores undren et ønske om at undersøge unges brug af diagnoser i hverdagssproget. Derudover, ønsker vi at undersøge, om den betydning de unge tillægger diagnosebegreberne, er forskellig fra eksperternes. Hvordan kan det være, at det kliniske ekspertsprog bliver brugt til at beskrive hverdagens følelser hos unge? Og bruger unge diagnoser anderledes end eksperter? Dette undersøger og belyser vi i vores projekt, igennem en semantisk konsultation, samt sammenligning af ekspert-, folke- og unges definitioner af diagnoserne angst, depression, ADHD, OCD, psykose og tilstanden stress.
I projektet har vi et sprogligt fokus og inddrager ikke patologisk viden om diag-noserne, men bruger ICD systemet for en bredere forståelse for, hvad der i ekspertdefi-nitionerne er karakteristisk for ovennævnte diagnoser. Da projektets omdrejningspunkt er en undersøgelse af unges sprogbrug ud fra en semantisk konsultation, kan vi drage en general konklusion på overstående problem, men derimod pege på en tendens blandt unges brug af diagnosebegreberne, og den betydning de tillægger disse.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider65
VejledereCarsten Levisen

Emneord

  • Diagnoser
  • Sprog
  • Unge
  • Semantik
  • Pragmatik
  • Diskurspsykologi