Diagnoser i en selvfortælling

Maria Wernberg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Hvordan ser de personlige fortællinger ud i forhold til offentlighedens billede af ADHD? - Oplever informanterne, at de er i gang med at finde deres sande jeg med henvisning til diagnosen ADHD? - Hvad gør det ved informanternes selvopfattelse, selvfortælling og identitet, at de diagnosticeres som voksne? Efter en gennemgang af to centrale narrative teorier præsenteret af Jerome Bruner og Michael White, præsenterer jeg Sven Brinkmanns definition af identitetsbegrebet og Morten Nissens interpellations-begreb. Efter den teoretiske gennemgang analyser jeg de tre interviews i relation til teorien, hvor jeg løbende vil revidere teorien i forhold til empirien og diskutere dens anvendelighed. Jeg har af pladsmæssige hensyn valgt primært at fokusere på det første interview med Eva. Slutteligt følger en konklusion, hvor jeg besvarer den stillede problemformulering.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2013
VejledereMaria Wernberg

Emneord

  • mariawe
  • Werner33