Det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde i SSP+ København

Maya Bille & Otilia Aaskov Benard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resumé Denne projektrapport tager udgangspunkt i en case-undersøgelse omkring SSP+ København, en indsats indenfor det kriminalpræventive område for de 18-25-årige. Der undersøges, med udgangspunkt i dette, hvorledes samarbejde på tværs af forvaltninger i Københavns Kommune fungerer i praksis, når den funktionsopdelte struktur kan være forhindrende. SSP+ indsatsen er et samarbejde mellem tre forvaltninger i Københavns Kommune, samt Københavns Politi og Kriminalforsorgen, og som har til formål at mindske kriminaliteten blandt unge voksne. Projektrapporten kredser om samarbejdet mellem medarbejderne i implementeringsfasen, og det er deres erfaringer og oplevelser, projektrapporten er bygget op omkring. Til slut diskuteres hvordan de erfaringer der fremgår af analysen, kan bidrage med viden på området. Summery This Project report is based on a case study about “SSP+ København” an action concerning crime prevention for people at the age of 18-25. Based on this, this study investigates how collaboration across the departments in the City of Copenhagen is working in practice when the structure, with is classified by function, may obstruct. The SSP+ action is a collaboration between 3 departments in the city of Copenhagen, the Copenhagen police force and the Danish Prison and Probation Service, which aims to reduce crime among young adults. The project report revolves around the collaboration between the employees in the phase of implementation, and it is their experiences that the project report is structured around. Finally the report discusses how the lessons from the analysis can contribute to knowledge in the area.

UddannelserOffentlig Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2014

Emneord

  • tværfagligt
  • SSP+