Det tredje læringsrum. En vej til udvikling af læreridentitet?

Ane Hebsgaard Andersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale er båret frem af en nysgerrighed i forhold til, hvordan man inden for uddannelsesforskning kan arbejde med og udforske ideen om et tredje læringsrum. I professionsuddannelserne har man officielt to rum for læring – uddannelsessted og praktikskole – men hvad sker der, hvis man skaber et tredje læringsrum i disse uddannelser? Et læringsrum som fanger noget af det, der falder uden for, ved siden af eller imellem de to øvrige læringsrum; et læringsrum hvor udgangspunktet er den lærendes egen måde at skabe mening og sammenhæng på, og hvor identitetsskabelse er i fokus? I specialet introduceres det tredje læringsrum i relation til læreruddannelsen. Sammen med fem andenårsstuderende fra et af landets seminarier har specialestuderende Ane Hebsgaard Andersen skabt et tredje læringsrum, hvori de studerende både før under og efter deres praktikforløb er mødtes for at sætte deres personlige læreridentiteter på dagsordenen. Med forskellige metodiske redskaber har hun søgt at åbne for nye måder at skabe mening og identitet og søgt at finde svar på, hvad de studerende – foruden den officielt tilrettelagte uddannelse – trækker på, når de skaber deres personlige læreridentiteter.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato15 nov. 2010

Emneord

  • praktik
  • personlig læreridentitet
  • det tredje læringsrum
  • læreruddannelsen
  • professionsuddannelse