Det Sorte Fællesskabs Relationelle Performance

Anne-Sofie von Holstein & Camilla Tonning Bælum

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciales erkendelsesinteresse hviler på et kommunikativt spændingsfelt mellem nuværende forskning, projekttiltag og politik på ungeområdet i Danmark, kontra hvad ungdommen i dag ønsker og har behov for inden for sociale fællesskaber og uddannelse. Som et meta – perspektiv har vi benyttet dekonstruktionens kritiske optik på den vestlige tænkning med fokus på normative diskurser og dualistiske modsætningsforhold i samfundet. Vi er inspireret af dialogiske kommunikationsteorier, fordi vi erfarer, at de unges stemmer er marginaliserede inden for ungdomsforskning. Specialets videnskabsteoretiske position antager dermed en socialkonstruktivistisk og fænomenologisk ståsted i en systemisk tankegang, i forhold til vores udvalgte case; Det alternatives ungdomsfællesskab, der opholder sig i Kongens Have, på Nørreport station og ved Byretten. Vi har benyttet en etnografisk antropologisk metodetilgang. I en periode på over tre måneder har vi indgået i en dialogisk relationel proces med dette fællesskabs konstruerende præmisser i det offentlige rum. Vores empiriske dataindsamling er omdrejningspunktet i specialet, da vi ønsker at komme med bud på nye metodetilgange på ungeområdet. Ud fra vores empiri har vi valgt teoretikere, der i samspil kan forklare et uudforsket fænomen, disse unges samvær, fra flere dimensioner. Michel Maffesoli, med fokus på det æstetiske paradigme og neostammer. Maurice Merleau-Pontys kropsfænomenologiske tilgang, Kenneth J. Gergens relationelle selv og Henri Lefebvres blik på det sociale byrum. Vi er gennem specialet konkluderet at en kropslig værende metodetilgang til fællesskabet er essentiel for at kunne begribe nuancerne i disse unges behov og ønsker. Vi har udviklet begrebet ”Den Relationelle Performance”, som metodetilgang og teoretisk forståelse af det alternative ungdomsfællesskab. Vores analyse fremhæver, at de unge til fordel kan inddrages som engagerede eksperter, i forskning, politik og projekttiltag. Vi er således, i relationen med disse unge, kommet frem til konkrete forslag og løsninger til projekt – og uddannelsestilbud, som kan inddrages i dialogiske kommunikationsprocesser med politikere og projektledere.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato29 feb. 2012
VejledereMira C. Skadegård

Emneord

  • Relationel Performance
  • Metodetilgang til alternative unge