Det sidste storpolitiske fyrsteægteskab i Danmark? Formælingen mellem Kronprins Frederik til Danmark og Prinsesse Lovisa af Sverige-Norge i 1869

Birgitte Pantmann

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet undersøger min hypotese om, at fyrsteægteskabet mellem Kronprins Frederik til Danmark og Prinsesse Lovisa af Sverige-Norge i 1869 byggede på udenrigspolitiske overvejelser. Med udgangspunkt i et avisrygte i 1867 om påståede ægteskabsforhandlinger mellem Sverige og Preussens fyrstehuse, og den danske regerings frygt for en svensk-preussisk delingsplan af Danmark, har jeg undersøgt om frygten alene fik politikere, diplomater og andre til at handle. Forskellige (populær)historiske fremstillinger har gennem tiden givet flere grunde til ægteskabet: penge, status og skandinavisme, men det er aldrig før blevet undersøgt i lyset af den sikkerhedspolitiske situation i Danmark eller dets parallelle forløb med de daværende danske forhandlinger med Preussen om Pragerfredens paragraf 5. Dette gør jeg i specialet og demonstrerer derved at fyrsteægteskabet i 1869 også byggede på udenrigspolitik og dermed kan kategoriseres som storpolitisk – oven i købet det sidste af sin art i Danmark. Specialet bygger på et sammensat kildemateriale, deriblandt kilder fra kongehusets eget arkiv.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato9 sep. 2013
VejledereMichael Kjeldsen

Emneord

 • High politics
 • Lovisa Josephine Eugenie
 • Dronning Lovisa
 • Bernadotte
 • Storpolitic
 • Fyrsteægteskab
 • Marraige
 • Ægteskab
 • royalty
 • Sverige-Norge
 • Royal familiy
 • Udenrigspolitik
 • Glücksborg
 • Dynastic relations
 • 1800-tallet
 • Prinsesse Lovisa af Sverige-Norge
 • Dynastical marriage
 • Prinsesse Louise
 • Prussia
 • Paragraf 5.
 • Kronprins Frederik
 • Arkiv
 • Kongehuset
 • 1864
 • Frederik 8.
 • Christian Frederik Vilhelm Carl
 • Preussen