Det Senmoderne Menneske & Dets Diagnostiske Liv

Iben Bjørgulf Antonsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne opgave centrer sig omkring lidelsesfænomenet. Ud fra Maslows idé om behovspyramiden og det senmoderne forbrugersamfunds værdi om sundhed og selvaktualisering belyser opgaven, hvordan diagnosen som patologisk sygdomsbegreb får eksistentielle konsekvenser for det senmoderne menneske, når det konfronteres med spørgsmålet om; ”Hvem er jeg?”. På baggrund af frihedens formløse tyranni er mennesket havnet i en ”eksistentiel frustration”, som viser sig i et ”eksistentiel vakuum”, hvor meningen med livet i kosmisk og timelig henseende udebliver. Mennesket er blevet centrum for sig selv, men hvilket ”selv”? Derudover er mennesket blevet angst for intetheden og døden. Men idet menneskets selv består af en syntese af modsatrettede følelser, og fortvivlelsen og negativiteten dermed er en del af det at være menneske kræver friheden, at mennesket træffer valg og tager ansvar. Menneskets grundopgave og livsprojekt er at finde en vej ud af tomheden, og ”viljen til mening” findes ikke ved selvaktualisering, men derimod ved selvtrancendens. Det diagnostiske, medicinske patologiseringssprog og praksis anser ikke lidelsen som en del af menneskets selv, men som noget der kan undgås og behandles. Herved fratages mennesket ansvar, hvilket samtidig bevirker, at mennesket fratages lidelsens og fortvivlelsens muligheder. Til trods for diagnosens umiddelbare fortrøstningsfulde forklaringsramme og medicinske behandling, bliver det fremhævet, at det er endnu mere fortrøstningsfuldt, at fortvivlelsen er en del af det at være menneske, som den eksistentielle psykologi antager. Lidelsen og fortvivlelsen er dermed ikke en unormalitet eller sygdom, men tværtimod almindelig og menneskelig.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2010
VejledereBjarne Jacobsen

Emneord

  • Eksistentiel psykologi, diagnose, selvforståelse, psykisk lidelse, senmoderne forbrugersamfund, meningsløshed, krise, selvaktualisering, sundhed, Kierkagaard, Frankl, angst, valg, frihed, Brinkmann