Det performative rum

Cæcilie Emborg, de Neergaard, Katja Sara Pape, Liv Hvalkof & Sune Alexander Kragh-Müller

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger betydningen af rummet for en performance, samt hvordan dette påvirker publikum der overværer det. Projektet tager udgangspunkt i begivenheden Sound of Copenhagen i DRs Koncerthus den 13. oktober, som udfordrede de gængse konventioner, som både Sound of Copenhagen og Koncerthuset er underlagt. Vi anvender primært teori af Michael Eigtved, herunder hans forestillingsanalyse. For at understøtte vores empiri baserede vi projektets videnskabsteoretiske grundlag i henholdsvis fænomenologien og hermeneutikken. Gennem etableringen af forskellige rum og visuelle virkemidler skabte arrangementet et spændingsfelt mellem flere diskurser. De forskellige oplevelsesidealers diskrepans viste sig at producere en række nye oplevelsespotentialer og problematikker som den enkelte tilskuer måtte tage stilling til.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato14 jan. 2013

Emneord

  • DR's Koncerthus
  • Performance design
  • Sound of Copenhagen
  • Rum