Det ny SF - Om SF's organisationsidentitet og Ledelse

Troels Dalgaard & Thomas Johannes Brahm

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Vores interesse i forbindelse med denne rapport var forandringen af tilgangen til ledelse i SF efter Søvndal blev formand af partiet i 2005. Vi valgte at stille skarpt på SF’s identitet og på hvilke udfordringer SF’s kultur og interne legitimitetsmæssige problemstillinger stiller SF’s ledelse i arbejdet for at opnå deres vision. Rapporten er et casestudie af SF, hvor der arbejdes ud fra en kritisk realistisk og abduktiv tilgang. Rapportens empiriske grundlag er 8 interviews primært med SF’s topledelse og en analyse af mediernes dækning af SF. Analysen er tredelt idet der abonneres på Hatch og Schultz’s (2008) definition af organisationsidentitet som værende strategisk vision, kultur og stakeholder images. Konklusionen er, at SF’s identitet på den ene side er præget af viljen til at være et regeringsparti ved at blive kendt som løsnings-, indflydelses- og folkeparti. På den anden side stemmer SF’s organisationskultur kun til dels overens med den strategiske vision, da der hersker forskellige opfattelser af partiets eksistensberettigelse og af den rette prioritering mellem normative værdier og pragmatisme. Således er SF’s medlemmers billeder af SF’s ledelse (hvilket i rapporten betragtes som et spørgsmål om intern legitimitet) i høj grad præget af ledelsens evne til på den ene side at opnå den strategiske vision og på den anden side at bevare tilliden til, at de lever op til SF’s politiske principper. Vi konkluderer i den forbindelse at inddragelse og ikke mindst transparens i beslutningsprocesser spiller en vigtig rolle. En kontinuerlig udfordring hvor den store prøve på SF’s styrke vil komme, hvis de opnår at blive regeringsparti.

UddannelserVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatVirksomhedsledelse, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jul. 2009
VejledereBoel Jørgensen

Emneord

  • Kultur
  • HRM
  • SF
  • Organisation
  • Hr
  • strategi
  • legitimitet
  • identitet