Det normative sundhedssystem - transpersoner, biseksuelle og homoseksuelles oplevelser i mødet med sundhedssystemet

Björgvin Huldar Soffiuson

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale fokuserer på transpersoner, biseksuelle og homoseksuelles oplevelser i mødet med sundhedssystemet i Danmark. Dette teoretiseres ved hjælp af normkritiske teorier inden for en poststrukturalistisk ramme. Der vil være fokus på de herskende diskursive konstruktioner omkring køn og seksuel orientering, som LGBT-personer møder i sundhedssystemet. LGBT-personer overskrider biomedicinske konstruktioner om, at kategorierne kvinder og mænd er stabile størrelser, samt at kønsidentitet og/eller seksuel orientering udelukkende er determineret via kromosomer og kønsorganer. Der er herved fokus på kategorierne køn og seksuel orientering i et netværk af institutioner, diskursive praksisser, kultur, samfundsnormer samt i forhold til identitet og strategier. Interaktionsprocesserne, og sundhedssystemets diskursive praksisser, analyseres udelukkende qua interviews med LGBT-personer. ENGLISH: This thesis focuses on transgender, bisexual and gay individuals’ experiences with the Danish healthcare system. This is theorized with norm-critical theories within a poststructuralist framework. This thesis will focus on the hegemonic discursive constructions involving gender and sexual orientation which LGBT-people encounter in the healthcare system. LGBT-people exceed biomedical constructions regarding the categories of women and men being stable units, and they furthermore challenge the notion that gender identity and/or sexual orientation is exclusively determined by chromosomes and genitals. The focus is therefore on gender and sexual orientation in a network of institutions, discursive practices, culture, societal norms, as well as identity and strategies. The interaction processes and the discursive practices within the healthcare system are exclusively analyzed through interviews with LGBT-people/individuals.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato29 jun. 2015
VejledereMari Holen & Kevin Mogensen

Emneord

  • transkønnet sundhed sundhedssystemet oplevelser strategier interaktion sundhedsuddannelse professionelle sundhedsfaglige hospital konsultation psykiatrien behandling diagnoser kønsidentitetsforstyrrelse kønsidentitet køn lesbisk seksuel orientering Sexologisk Klinik
  • homoseksuelle biseksuelle transpersoner læger og sygeplejersker sundhedsfaglige sundhedsprofrofessionelle sundhedsuddannelserne professionsbachelorer diskrimination ulighed i behandling ulighed i sundhed judith butler michel foucault dorte marie søndergaard christel stormhøj