Det Meningsfulde Byrum - et casestudie i Ørestad City

Jakob Gorm Andreasen, Kasper Krag Andreasen, Marie Sihm Jensen, Mads C. B. Nielsen & Lisa G. R. Thorning

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne opgave handler om hvorvidt det er muligt at planlægge et meningsfuldt byrum. For at have et konkret udgangspunkt, har vi benyttet Ørestad City som case. Ud fra denne case har vi undersøgt hvordan hverdagsliv udspiller sig, byrummenes fysiske udformning og hvordan der i planlægningsprocessen er taget højde for disse elementer. Vi har benyttet Kirsten Simonsen, Henri Lefebvre, Jan Gehl og Anthony Giddens som hovedteoretikere. Derudover har vi gjort brug af en del førstehåndsempiri, i form af spørgeskemaer, observationer og interview.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2009

Emneord

  • Ørestad
  • Gehl
  • Lefebvre
  • Simonsen
  • urbanitet
  • mening i byrum
  • byliv
  • Pløger
  • Giddens