Det korrektive universitet - et forlis i tidens strøm?

Anders Emil Humle, Jesper Pøhler, Julie Hardbo Larsen, Jonas Del Pin Hamilton, Sune Mads Kofoed Stender & Louise Walther Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler det danske universitets position som korrektiv til det omgivende samfund. Udgangspunktet for diskussionen er en analyse af tre udvalgte universitetslove fra henholdsvis 1970, 1993 og 2003. I analysen belyses det, hvordan overgangen fra eliteuniversitet til masseuniversitet kommer til udtryk. Til understøttelse af forståelsen af lovenes praktiske implikationer inddrages desuden et ekskursivt afsnit med RUC som case. Endvidere diskuteres, hvilken betydning overgangen på teoretisk plan kan tænkes at have for samfundet som helhed. I diskussionen anvendes blandt andet teori af Wilhelm von Humboldt samt begrebet New Public Management. Konklusionen peger på en udvikling af universitetet fra udgørende en institution til et instrument samt en afvikling af autonomi på universitetet, hvorved man i mindre grad end tidligere kan opfatte universitetet som et korrektiv til samfundet. The object of this study is to discuss the position of the Danish university as a corrective measure in a broad societal context. The point of departure of this discussion is an analysis of three selected laws from 1970, 1993, and 2003, all of which deal with the university. Throughout this analysis it is examined how the transition from Elite University to Mass University reveals itself. To facilitate an understanding of the practical implications of the selected laws, a chapter of the study outlines specific contemplations that took place up to and during the founding of Roskilde University. On the basis of the results of the analysis, it is discussed how the development could reasonably be thought to affect society as a whole. This discussion applies theory by Wilhelm von Humboldt as well as the principles of New Public Management.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2009
VejledereHenrik Jensen

Emneord

  • RUC
  • Johan P. Olsen
  • Universitet
  • Humboldt