Det Kongelige Teater - Et indblik i den unge målgruppe

Mads Olofsen, Simon Villaume, Michael Skibsted, Katrine Balling Hansen & Selma Maria Stockner

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten forsøger at få et indblik i den unge målgruppes (18-25-årige) forhold til det Kongelige Teater. Der foretages fokusgruppeinterview, og der skabes herudfra en målgruppeanalyse der benytter Preben Sepstrups begreber om relevans og informationsbehov, og Jørgen Poulsens begreber om kulturel betydningsdannelse. Derudover foretages der en produktafprøvning vha Sepstrups informationsproces.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jan. 2011
VejlederePernille Karen Rosengaard Eisenhardt

Emneord

  • unge
  • produktafprøvning
  • Poulsen
  • målgruppeanalyse
  • teater
  • Sepstrup