Det hyppige skifte - Danskerne og jobskifte

Rasmus Klarskov Gylstorff, Dennis Lars Olof Steffensen, Baran Yüksel & Michelle Majgaard Hansen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt ser ind på hyppigt jobskifte på det danske arbejdsmarkedet, samt hvilke
konsekvenser det indebærer for arbejdsgivere og lønmodtagere. Teorien der bliver inddraget, er
Ulrich Becks teori om risikosamfundet for at se på de risicikalkulationer, som individer gør når
det handler om jobskifte. Den anden teori er flexicurity, som bliver set med John Maynard
Keynes forståelse af markedsøkonomi, samt hvordan flexicurity fungere i en konkurrencestat.
Den indsamlede empiri kommer fra tre ekspertinterviews, en fra LO, en fra DA og en
rekuteringsekspert. Interviewene vil blive støttet op med dokumentanalyse af tre undersøgelser
omkring jobskifte. Det bliver konkluderet at der er positive og negative konsekvenser ved
hyppigt jobskifte på det danske arbejdsmarkedet for både arbejdsgivere og lønmodtagere.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2017
Antal sider58
VejledereSune Haugbølle