Det handler om tid

Mia Dinesen Christensen & Dorte Andersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Grænserne i vidensarbejdet nedbrydes, hvilket medfører, at arbejdet kan udføres på alle tidspunkter af døgnet og fra alle steder. Samtidig med denne udvikling oplever mange, at tiden er utilstrækkelig i forhold til at opfylde både arbejdslivets og det øvrige livs krav. Vha. en strukturdualistisk tilgang til empiri og teori undersøges i dette speciale, hvordan en gruppe vidensarbejdere i virksomheden Tempus, som arbejder under tidsmæssige og rumlige grænseløse vilkår, oplever og håndterer tiden i forhold til at skabe balance mellem arbejdsliv og andet liv. Det empiriske fundament udgøres af logbøger udfærdiget af medarbejderne, samt kvalitative interviews, mens det teoretiske udgangspunkt findes i tidssociologiens begreber. Det konkluderes, at tiden i det grænseløse arbejde opleves utilstrækkelig, uforudsigelig, hurtig og fragmenteret, og at tidens kvalitet i kraft af dette forringes. For at skabe balance mellem arbejdslivet og det øvrige liv håndteres dette vha. tidsoptimering, planlægning og øjebliksfokusering, og det øvrige liv reduceres til kun at omhandle familieliv.

UddannelserArbejdslivsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 aug. 2011
VejledereHenrik Lambrecht Lund

Emneord

  • arbejdstid
  • tidsforståelse
  • balancen mellem arbejdsliv og andet liv
  • temporale strukturer
  • tidsoplevelse
  • rytmer
  • videnarbejdere
  • strukturdualitet
  • grænseløshed