Det governmentale styringsrationale under Kinas et-barnspolitik

Kristian Skovsted, Louise Dalsgaard Christensen, Christian Lund Nielsen, Anna Hofdahl Foldberg, Christian Bache Vognbjerg & Cecilie Hauerberg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Det governmentale styringsrationale under Kinas et-barnspolitik Dette projekt undersøger Kinas overbefolkningsproblem samt landets løsningstaktikker herfor. Det gøres ved at bruge Kinas befolkningsbegrænsningspolitik, ”ét par, ét barn”, der indledtes i 1979. Vi bruger Cecilia Milwertz’ kvalitative studier samt uddrag fra politikken. Rapporten analyserer de styringsteknikker, som det kinesiske politiske system i dette familieplanlægningsprogram gjorde brug af på både statsligt niveau men også i de lokale samfund. Dette gøres ud fra Michel Foucaults governmentality-teori samt de fire magtdimensioner, hvorfor analysen er tværdisciplinær. Desuden forklarer rapporten de traditionelle forholds betydning under implementeringen af politikken. Ud fra denne analyse undersøges det, om der er sket en ændring i familiestrukturen samt, hvordan politikken i dag er udformet. Dette gøres med henblik på at vurdere, om Kina havde succes med styringslogikken under implementeringen. Desuden diskuteres det, for os, menneskerettighedskrænkende aspekt ved politikken og dens implementeringsmåde.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jun. 2010

Emneord

  • Kina
  • Et-barnspolitikken
  • De fire magtdimensioner
  • Biopolitik
  • Governmentality
  • Foucault
  • Dean
  • Biomagt