'DET GODE UDELIV' - Plejehjemsbeboeres deltagelse i områdefornyelse

Louise Fredsgaard

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Beboere, der kommer på plejehjem i dag, har sædvanligvis meget begrænsede ressourcer og fremstår afhængige af andres hjælp, for at kunne klare sig i hverdagen. Dette vilkår synes ikke i tilstrækkelig grad at kunne imødekommes i Skt. Kjelds Kvarter, hvor brede inddragelsesprocesser for flertallet, er i fokus. Jeg undersøger her hvilke barrierer, der er for plejehjemsbeboeres deltagelse i områdefornyelse, og med dette, hvilke muligheder der er for at tage del i udviklingen med egen ’stemme’. Denne ’stemme’ synliggøres her gennem plejehjemsbeboeres deltagelse i et fremtidsværksted, der er orienteret mod forestillingen om ’det gode udeliv’. Disse deltagelsesbarrierer, åbner videre op for en forståelse af de sundhedsfremmebetingelser, der gør sig gældende i denne sammenhæng, og den betydning disse betingelser har for beboernes handlekapacitet. Med afsæt i de identificerede deltagelsesbarrierer, diskuterer jeg, hvordan alternative planstrategier kan imødekomme udfordringer, der er indlejret heri, og hvad der skal til for at sætte disse strategier igennem i planlægningen. Overordnet finder jeg, at disse barrierer relaterer sig til de strukturelle krav, som Områdefornyelsen er underlagt; den planlægningstilgang der gør sig gældende i Områdefornyelsen, samt til den beslutningsmagt der særligt påhviler grundejerne i kvarteret. I forlængelse heraf inddrager to planlægningsstrategier, baseret på empowerment og ’storytelling’, og diskuterer, hvordan disse kan imødekomme planlægningens udfordringer og understøtte plejehjemsbeboernes ’stemme’ i kvarteret. Jeg peger her på, at en implementering af strategierne fordrer strukturelle forandringer på det politiske niveau samt et behov for flere ressourcer i de institutionelle sammenhænge. Sidstnævnte for at muliggøre en facilitering af alternative planprocesser, og give rum for beboernes egen ’stemme’.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato15 aug. 2014
VejledereJonas Egmose & Søren Juul

Emneord

  • Sundhedsfremmende 'settings'
  • 'Storytelling'
  • Aktionsforskning
  • Handlekapacitet
  • Områdefonyelse
  • Borgerdeltagelse
  • Empowerment