Det gode skoleliv

Katrine Bogh Schyth, Frederikke Visby Wodickh & Louise Mikkelsen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette bachelorprojekt ønsker at undersøge danske 3. klasseelevers, oplevelse af det gode skoleliv, gennem billeder de har taget. På baggrund af disse billeder, er der afholdt foto-eliciterede interviews, der som metode anvendes til at få eleverne i tale, om projektets omdrejningspunkt - det gode skoleliv.Grundlaget for projektet bygger på en tanke om, at forskning om børn, ofte undlader børnenes perspektiv. Ud fra et kritisk psykologisk førstepersonperspektiv, findes det at elevernes betingelser for det gode skoleliv, ikke begrænses af de institutionelle rammer, der omgiver deres hverdag. Derimod organiserer og handler eleverne inden for disse rammer, i fællesskab med de andre elever. Projektets teoretiske grundlag er Etienne Wengers praksisfællesskaber, perspektiv på hverdagsliv af Ernst Schraube, Charlotte Højholt og Kim Rasmussen, førstepersonperspektiver af Ernst Schraube, og slutteligt anvendes Jan Kampmann til at afdække viden om skolen, som institution og børn som lærende individer

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2017
Antal sider70
VejledereAnders Emil Wulff Kristiansen

Emneord

 • Praksisfællesskaber
 • Hverdagsliv
 • Kritisk psykologi
 • Skoleliv
 • Børn
 • foto-elicitation
 • førstepersonperspektiv
 • skole
 • folkeskole
 • Friskole
 • Børneperspektiv