Det gør man, når man bor her - Et projekt om affaldssortering i Hyldespjældet

Christian Sophus Ehlers, Eva Maria Nordenbæk Hansen, Celeste Brandt Holmbye, Sune Kirkegaard Rotne & Michael Thønnings

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler affaldshåndteringen i boligområdet Hyldespjældet i Albertslund. I Hyldespjældet har man oplevet det som et problem, at der har været en stigning i den mængde affald, der sendes til forbrænding. Projektet forsøger at give nogle mulige svar på, hvilke ændringer har været i den sociale praksis i Hyldespjældet, siden der er sket denne stigning i den mængde affald, der sendes til forbrænding. Endvidere giver projektet nogle bud på, hvad der kan have forårsaget disse ændringer i den sociale praksis i Hyldespjældet. Projektet er bl.a. teoretisk funderet i Anthony Giddens strukturationsteori samt Jürgen Habermas teori om den kommunikative handlen. Empirisk er projektet baseret på syv interviews foretaget med Hyldespjældets beboere.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereKirsten Bransholm Pedersen

Emneord

  • Affaldssortering
  • Affald
  • Social kapital
  • Agada Center
  • Hyldespjældet
  • Habermas
  • Hverdagspraksis
  • Giddens