Det gælder om at resocialisere sig. Man skal tale med dem, der kommer ude fra og ikke de psykopater, der sidder her.

Hasse Larsen, Marie Meier Rasmussen & Katrine Høft

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projektet tager afsæt i vores indsamlede empiri i Statsfængslet Østjylland. Empirien er centreret omkring interview med to indsatte og en underviser samt observationer af undervisning i fængslet. Den teoretiske ramme for projektet er Michel Foucaults begrebsapparat og Bronwyn Davies og Rom Harrés positioneringsteori. Vi ønsker i projektet, med kombinationen af vores empiri og teoretiske fundament, at undersøge, hvilke positioneringer de indsatte skaber, ud fra de diskurser de italesætter. Dette vil vi belyse ud fra de indsattes ytringer omhandlende deres tilværelse i fængslet, samt den undervisning som de deltager i. Vi finder det interessant at undersøge undervisning i fængsler, fordi undervisning er blevet en del af den behandling i fængslet, som skal forebygge en fortsat kriminalitet hos den indsatte. Vi ønsker at få klarhed over, hvordan undervisning kan forstås som forebyggende og som resocialiserende.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2010

Emneord

  • Resocialisering
  • Diskurs
  • Positionering
  • Davies & Harré
  • Undervisning
  • Foucault