Det frie valg? En undersøgelse af uddannelsesstrategier hos unge med etnisk minoritetsbaggrund

Line Klyvø & Michal Sørensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

#I specialet kortlægges betydningen af etnisk identitetsdannelse og social baggrund for unges uddannelsesstrategier og uddannelsesvalg. Gennem en metodetriangulering i form af en kvantitativ del, en kvalitativ del og en teoretisk optik belyses uddannelsesstrategier hos unge med etnisk minoritetsbaggrund i overgangen mellem gymnasial uddannelse og det videregående uddannelsessystem. I undersøgelsen indgår 700 besvarede spørgeskemaer og en række kvalitative interviews med unge etniske minoriteter og med en studievejleder. Anvendt teori: Pierre Bourdieu, Thomas Ziehe, Gerd Baumann, Lilli Zeuner, Camilla Hutters

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereLene Larsen & Karen Risager

Emneord

  • social baggrund, etnicitet, uddannelsesvalg