Det første Danske Ostindiens kompagni

Anders Sorgenfrey, Toke Neve Morell & Mads Knudsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resume Projektet handler om oprettelsen og den senere afvikling af det første danske Ostindien kompagni. Projekt taget udgangspunkt i følgende problemformulering; ”Hvilken påvirkning havde Danmarks udenrigspolitiske og økonomiske situation for det første danske Ostindien kompagnis oprettelse og afvikling?”. På trods af kompagniets uheldige udvikling og afvikling, mener vi, at det første danske Ostindien kompagni ikke som sådan var en dårlig ide. Det hollandske og det engelske kompagni blev, i modsætning til det danske, store succeser og lagde grunden for disse landes store koloniriger. At det danske kompagni ikke blev en tilsvarende succes, tilskriver vi Danmarks udenrigspolitiske og økonomiske udvikling under Christian d. 4 og de mange uheld på kompagniets skibsfarter. Abstract This report focuses on the rise and fall of the first Danish East India Company. The report’s main focus is; ”Which influence did the Danish foreign policy and the economic development had on the first Danish East India Company”. In spite of the company’s unfortunate development and of its fall, we find that the idea was infact, not bad. The Dutch and the English company had, in contradiction to the Danish, great succes and laid the foundation to their later colonial empires. The Danish company did not have the same succes, because of the Danish foreign policy and the economic development under king Christian 4. and the misfortune of the company ships.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jun. 2007
VejledereJørgen Vogelius

Emneord

 • Ostindien
 • Seatrade
 • Trade companies in 1600
 • Eastindia
 • Christian d. 4
 • Danish East India Company
 • Søfart i 1600-tallet
 • Søfart
 • Danish foreign policy and the economic development in 1600
 • handelskompagnier
 • første danske Ostindien kompagni
 • Danmarks udenrigspolitiske og økonomiske situation i 1600-tallet