"Det er mig uden tilsat sukker" - Brand- og diskursanalyse af ISIS A/S

Amalie Thilde Petersen, Benedicte Helverskau Pedersen & Line Maria Bonde

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

”Det er mig uden tilsat sukker” – Brand- og diskursanalyse af ISIS A/S
Denne projektrapport omhandler den danske fødevareproducent, ISIS A/S. Efter Islamisk Stats terrorangreb mod Paris i november 2015 og med begrundelse i et ønske om international ekspansion gjorde ISIS det klart via en navnekonkurrence på deres Facebookside, at et navneskifte var aktuelt. Således endte de med et nyt navn, EASIS A/S, som blev offentliggjort den fjerde april 2016 under sloganet ”Forskellen kan ses, men ikke høres”. ISIS benytter sig i høj grad af markedsføring på de sociale medier. Her har de adskillige ambassadørprogrammer kørende, hvor blandt andre fitnessinstruktører, diætister og bloggere får tilsendt gratis produkter, som de fremviser som en del af deres livsstil. Fordi branding og de hertilhørende værdier har så stor betydning for en virksomheds salg og forbindelse til kunder, interessenter og medarbejdere, har en af de forudgående motivationer for projektet været at undersøge, hvorledes ISIS’ brand er opbygget, og hvordan brandets værdier kan ses i forhold til herskende samfundsdiskurser samt det nye navn. Disse overvejelser i samspil med socialkonstruktivismen ledte frem til følgende problemformulering:

Hvilke værdier forbindes ISIS A/S’ brandidentitet med, og hvordan afspejles disse i samfundets diskurser og brandets image?

Problemformuleringen bliver besvaret gennem Aakers ’The Brand Identity Planning Model’ og Arnould og Thompsons ’Consumer Culture Theory’. Metoderne brugt til besvarelsen er survey, mailinterview samt diskursanalyse, hvoraf sidstnævnte har størst metodemæssig indflydelse. Analysen er todelt, hvor en analyse af ISIS’ brandopbygning via Aakers model først er foretaget og dernæst en diskursanalyse af brandets værdier. Efterfølgende diskuteres håndteringen af navneændringen, og hvorvidt de mest fremtrædende værdier i brandet afspejles i det nye navn.
Ud fra analyse og konklusion konkluderes, at ISIS har et unikt brand med en stærk forbindelse til kunderne, idet værdierne er positivt ladede. Der er skabt en diskurs om, at de er det bedste alternativ til sukker på markedet, hvorfor de er stærkt positioneret i Danmark. Dog skal de være opmærksomme på at promovere det nye navn, selvom brandets værdier i høj grad stadig kan forbindes hertil. Endeligt perspektiveres til det internationale marked samt andre metodiske og teoretiske overvejelser til projektet.

UddannelserVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
VejledereJørgen Ravn Elkjær

Emneord

  • branding
  • rebranding
  • brandidentitet
  • brandimage
  • Aaker
  • Consumer Culture Theory
  • Positionering
  • ISIS A/S
  • EASIS A/S