Det eneste konstante er forandring - En kritisk diskursanalyse af medarbejderudviklingsbegrebet italesat fra et fagforenings- og medlemsperspektiv

Anne-Mette Munch Olsen, Camilla Ladiges Jørgensen, Selma Maria Stockner, Theis Ott Nielsen & Thomas Andersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Projektet har til hensigt at undersøge, hvordan medarbejderudvikling italesættes af henholdsvis HK/Kommunal og fagforeningens medlemmer, samt hvilke implikationer disse italesættelser får for relationen mellem HK/Kommunal og medlemmerne. Det teoretiske og metodiske udgangspunkt for projektet er Norman Faircloughs kritiske diskursteori, og tilgangen til problemformuleringen er således at lave en analyse af den sociale praksis samt en diskursanalyse af empirien. Efterfølgende indgår de to analyseafsnit i en diskussion af, hvordan de forskellige diskurser påvirker forholdet mellem fagforeningen og medlemmerne.Vi finder, at relationen mellem fagforening og medlemmer udfordres, når medarbejderudvikling italesættes ud fra forskellige udgangspunkter. De ni diskurser, vi identificerer, lader til skabe et forhold, hvori fagforeningen ikke længere beskytter medlemmerne, men tvinger dem ind i en ulige kamp om arbejdspladser. I stedet for at være en allieret i medarbejdernes kamp for gode arbejdsforhold, fremstår HK/Kommunal således til dels som endnu en modstander, der stiller krav om medarbejderudvikling til medlemmerne. Vi finder, at medarbejderne ligger under for et ulige magtforhold, når både fagforening og arbejdsgiver kræver medarbejderudvikling.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 maj 2013
VejledereJørgen Rafn

Emneord

  • Kritisk diskursanalyse
  • Medarbejderudvikling