Det danske aftalesystem under pres

Anne Holmsgaard & Andrea Louise Heilmann

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet omhandler de udfordringer det danske arbejdsmarkedssystem (den danske model) står over for, som et resultat af EF-Domstolens afgørelser i Laval- og Rüffert-sagerne. Vi undersøger hvorvidt de eksisterende institutionelle strukturer på arbejdsmarkedet er truet af 1.) antallet af udstationerede østarbejdere i bygge- og anlægssektoren og 2.) de to nævnte afgørelser, hvor EF-Domstolen fastslog, at retten til at retten til at konflikte er en hindring for den fri bevægelighed af arbejdskraft.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jan. 2009
VejledereBent Greve

Emneord

  • EF-Domstolen
  • Fri bevægelighed
  • Migration
  • Institutionel teori
  • Aftalesystem
  • Overenskomst