Det Arabiske Forår: Revolutionen i Egypten

Mian Hassan Amjad & Hassan Naseer

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til formål at undersøge demokratiseringsprocessen i Egypten i løbet af det arabiske forår 2010-2011, og hvorfor det mislykkedes i landet. Desuden undersøger undersøgelsen de komplikationer, demokratiet oplever og vurderer, hvad resultatet af disse spørgsmål kunne have for demokratiet.

For at undersøge demokratiseringsprocessen bruges Robert A. Dahls forudsætninger for demokratiteori og hans kriterier for en demokratisk proces til først og fremmest at analysere, hvorvidt grundlaget for at et demokrati eksisterede i perioden og derefter for at undersøge, om demokratiseringen var vellykket eller ej. Gennem brug af statistikker, undersøgelser og en omfattende analyse konkluderer undersøgelsen, at ingen af forudsætningerne, forklaret af Dahl, eksisterede. Landet stod over for problemer i forbindelse med stor undertrykkelse, højt niveau af korruption og arbejdsløshed, som forhindrede overgangen til demokrati.

Desuden ønskede undersøgelsen at analysere, om den egyptiske revolution faktisk ændrede disse dilemmaer. Dette gøres ved at bruge Robert A. Dahls kriterium for en demokratisk stat. Gennem analyse konkluderes det, at det egyptiske samfund faktisk er mindre demokratisk i dag end det var før den arabiske oprør i 2011, og at demokratiseringen har fejlet i Egypten.

Undersøgelsen undersøger herefter, hvorfor demokratiseringen har fejlet i Egypten ved hjælp af Robert A. Dahls teori om demokratisering. Demokratiseringen har svigtet i Egypten, fordi konkurrencen mellem politiske aktører i staten ikke var stor nok, og at dette var årsagen til et nationalt tilbageslag af demokratiske værdier.

Endvidere konkluderer undersøgelsen, at der er et generelt tilbageslag i demokratiske værdier rundt om i verden. Huntington hævder, at dette kan skyldes den direkte sammenhæng mellem økonomiske nedbrud og syn på demokrati, mens Diamond vurderer, at virkningerne af ikke-demokratiske lande som Rusland og Kina har stor indflydelse på udbredelsen af demokratiske værdier.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2018
Antal sider55
VejledereOle Bruun