"Det allerbedste er åbenhed" - Psykisk syge mødres samtaler med deres børn

Rigmor Bea Bröking Nielsen, Rikke Hornstrup, Sanne Bømler & Maria Bigand Thøsing Andersen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Det er blevet undersøgt hvordan mødre med en psykisk sygdom begrunder deres valg om at inddrage eller ikke at inddrage deres børn i samtaler om sygdommen. Undersøgelsen er foretaget ud fra et kritisk psykologisk perspektiv og det empiriske grundlag består af tre kvalitative interviews med mødre med en psykisk sygdom. Det kan konkluderes, at mødrenes handlegrunde er forskelligartede, men dog alle funderet i et ønske om at sikre deres børns trivsel. Mødrenes sygdom, netværk, position som mor, børnenes reaktioner, frygt for tvangsfjernelse, professionel hjælp samt tabuisering og stigmatisering af psykisk sygdom, er alle forhold der har betydning for de betingelser mødrene handler i forhold til og dermed også for deres handlegrunde, som er funderet i deres emotionelle vurderinger.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2016
Antal sider79
VejledereNina Rus Ingvorsen

Emneord

  • Psykisk sygdom
  • Samtaler
  • Affektive lidelser
  • Kritisk Psykologi
  • Betingelses-, betydnings og begrundelsesanalyse