Destinationsudvikling - Relationer & samarbejde i turisterhvervet i Roskilde-Lejre

Nanna Balsby, Charlotte Emmery & Kim Kølerfeldt

Studenteropgave: Masterprojekt

Abstrakt

Denne rapport beskriver, hvordan styrkede relationer og samarbejde blandt turismeaktørerne i destinationen Roskilde-Lejre kan føre til øget vækst i turismen. Med en socialkonstruktivistisk tilgang og med aktionsforskning som metode har vi undersøgt emnerne: • Magt og hvordan aktører kan fremme egne interesser • Den store fælles fortælling om destinationen • Netværk og relationsopbygning gennem oplevelser. Gennem flere år har turismeaktørerne haft en klar fornemmelse af, at destinationens potentiale ikke blev udnyttet, og efterspurgt mere og bedre samarbejde. Med bl.a. Appreciative Inquiry som strategisk perspektiv har vi analyseret os frem til, hvor en vækststrategi for turismeerhvervet kan tage sin begyndelse. Analysen er afsæt for anbefalinger, som er sendt til strategiske beslutningstagere i destinationen.

UddannelserMaster i Oplevelsesledelse (MOL), (Masteruddannelse) Master
SprogDansk
Udgivelsesdato9 apr. 2013

Emneord

 • fortælling
 • vision
 • turisme
 • aktionsforskning
 • magtdimensioner
 • netværk
 • relationer
 • oplevelsesledelse
 • fælles tredje
 • Appreciative Inquiry
 • Destinationsudvikling
 • Blue Ocean Strategy
 • Nationalpark Skjoldungernes Land