Designing a set-up - for defining the concentration of ethanol in the gaseous phase: Design af opstilling - til bestemmelse af ethanolkoncentration i gasfasen

Stefan Rehder, Andreas Linnet, Christian Boysen, Christina Elisabeth Sejberg, Maria Grand Pedersen & Simon Harritz Adamsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Title: Designing a set-up - for defining the concentration of ethanol in the gaseous phase This project deals with the possibility of reproducing the function of an alcohol breath analyzer (a so-called “Breathalyzer”) in a laboratory by a designed experimental model. And thereby find out whether it is possible to change the concentration of alcohol in a gaseous phase or not. The focus is on giving a thorough introduction and descriptions of the theory of wave physics and selected chemical laws, in order to understand the chemical and physical processes taking place in the lab experiments. These experiments apply infrared (IR) spectroscopy to determine the alcohol concentration in a gaseous phase. Furthermore, a considerable amount of time has been spent on the verification of the experimental model, and this process will also be thoroughly described. Due to unexpected obstacles in the laboratory, some of the planned experiments were not carried out, and some substances were not tested. Therefore, we have focused on describing the test methods, which will enable others to complete these tests, and to test the effect of other external influences on the alcohol concentration in a gaseous phase. Overskrift: Design af opstilling – til bestemmelse af ethanolkoncentrationen i gasfasen Dette projekt beskæftiger sig med muligheden for at gengive et alkometer ved en designet eksperimentel opstilling i laboratoriet og undersøge, hvorvidt det er muligt at påvirke alkoholkoncentrationen i gasfasen. Der lægges vægt på at give en grundig gennemgang af teorien bag blandt andet bølgefysik og udvalgte kemiske love, for på den måde at forstå de kemiske og fysiske processer, som finder sted under vores eksperimenter i laboratoriet. Disse eksperimenter benytter sig af IR spektroskopi til at bestemme alkoholkoncentrationen i gasfasen. Ydermere har vi brugt en betragtelig mængde tid på at verificere vores eksperimenterende model, så denne proces vil også blive grundigt beskrevet. Grundet uforudsete forhindringer i laboratoriet fik vi ikke gennemført alle kørsler og testet alle stoffer, vi havde sat os for. Derfor har vi koncentreret os om at beskrive metoden, hvormed vi har udført testene, også med henblik på, at andre kan gøre os det efter og teste andre remediers indvirkning på alkoholkoncentrationen i gasfasen.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2007
VejledereUlf Rørbæk Pedersen

Emneord

 • mekanik
 • infrarødt
 • trafiksikkerhed
 • kemi
 • fysik
 • IR
 • alkohol
 • koncentration
 • fourier
 • alkometer
 • ethanol
 • spektroskopi