Designforslag til Nørrebro Station

Freja Høy Hansen, Sarah Lyth Astrup, Lasse Sylvest Lilleør, Gustav Weber Kinch, Mie Middelhede Görtz Erichsen & Asta Holm Kragh-Jacobsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet har til formål at afklare, om det er muligt at lave et designforslag til Nørrebro Station, der indeholder æstetiske egenskaber, som potentielt kan give anledning til en æstetisk oplevelse. Dette besvares ved først at redegøre for æstetisk teori, omkring æstetiske egenskaber og æstetiske oplevelser, teori om imageability og teori om lys som stemningsskabende element. Teorierne anvendes til at lave første designforslag. Derefter indsamles empiri gennem interviewes af brugere på Nørrebro Station, for at få feedback på designet. Feedbacken bruges til at udarbejde første iteration og dermed det endelige designforslag. Herefter evaluerer gruppen selv designet i forhold til designintentionen. Der diskuteres om designforslaget kan opføres i det offentlige rum, på baggrund af en reflektion om hvorvidt kunst hører til i det offentlige rum. Til sidst konkluderes det, at der ikke kan gives et endeligt svar på projektets formål da æstetik i høj grad er subjektivt, men det endelige designforslag indeholder æstetiske egenskaber.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider47
VejledereDorthe Jelstrup

Emneord

  • Design
  • Nørrebro
  • Æstetik
  • Lys
  • By