Dereguleringen af ekspressionen af specifikke mikroRNA i overgangen mellem G0- og G1-fasen i en SW480 cellelinje

Bettina Rosa Højfeld Pedersen, Danielle Nadia Schütt, Sif Grau Kaad, Natali Josevski, Malthe Sebastian Simonsen & Sara Willum Bro

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Colorektal cancer, CRC, er hyppigt forekommende med 1,8 millioner nye tilfælde i 2018. Ekspressionen af mikroRNA, miRNA, har vist sig at være associeret med udviklingen af cancer og vi har, gennem udførelsen af RT-qPCR, undersøgt hvorledes ekspressionen af miR-16a, -21, -143, -145, og -155 reguleres i overgangen mellem G0- og G1-fasen i en SW480 cellelinje. Hertil er Cyklin D1 brugt som kontrol for, at cellen befinder sig i G1-fasen. Egne resultater viste en lav ekspression af miR-16a og en opregulering af miR-21 i SW480 celler efter seruminducering. Yderligere viste Cyklin D1 at være højt udtrykt i eksperimentet. Disse resultater lagde an til en diskussion, om hvorledes miRNA regulerer signalvejen mellem G0- og G1-fasen i cellecyklus. I denne signalvej sker overgangen fra G0- til G1- fasen ved fosforylering af pRB fra CDK-cyklin komplekserne, og derfor har vi diskuteret, om dette kunne være et muligt checkpoint mellem G0- og G1-fasen.
Ud fra projektet kan der ikke endeligt konkluderes på en mekanistisk sammenhæng mellem reguleringen af miRNA og overgangen fra G0 og G1.

UddannelserMolekylærbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2019
Antal sider62
VejlederePeter Kamp Busk