Der var engang... Branding af Odder Højskole

Anne Sophie Skov, Inge Wisti, Klaus Winther & Mathias Fjeldborg-Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet diskuterer hvorledes det muligt for Odder Højskole ved hjælp af markedsføring, branding og storytelling at vende deres nedgang i elevtal. Projektet tager udgangspunkt i empiriske data indsamlet på Odder Højskole, via kvalitative interviews i form af fokusgrupper og individuelle interviews. De indsamlede data bliver brugt som grundlag til at skabe to fiktive personaer og en kernefortælling, som herved fungerer som rammerne for to historier, der kan bruges til at brande Odder Højskole mod bestemte segmenter via en vifte af kanaler. Diskussionen stiller de markedsøkonomiske teorier op mod de grundtvigianske værdier, samt konflikten om hvorledes Odder Højskole skal danne eller uddanne, være almen eller fagspecifikt. Ligeledes diskuteres der i projektet højskolers markedsføringsstrategier og mulige succeskriterier.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 jun. 2008

Emneord

  • marketing
  • storytelling
  • fokusgruppe
  • branding
  • odder
  • højskole
  • historiefortælling