Depressionsdiagnosticerede unge: Selvforståelse og fremtidssyn

Camilla Paludan Bruhn

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger, hvordan unge håndterer en depressionsdiagnose, og hvilke betydninger denne har på de unges femtidssyn. Der anvendes teori med et psykodynamisk syn på mennesket samt forståelser af, hvordan det senmoderne samfund karakteriseres og hvilke udfordringer og vil-kår mennesket lever under. Her anvendes Carstens René Jørgensen samt Thomas Ziehe, som specielt anvendes til at forstå ungdommen, og hvilke betingelser og ambivalenser nutidens unge lever under. Jeg har foretaget kvalitative interviews over e-mail med fire unge piger, som alle er diagnosticeret med depression. I analysen fokuseres på, hvordan de unge håndterer en diagnose, som kan være dobbeltsidet, idet den på den ene side muliggør behandling, og kan anvendes som forklaringsmodel, mens diagnosen på den anden side også kan være stigmatiserende. Endvidere analyseres, hvordan de unge forholder sig til sin fremtid med uddannelse og job kombineret med en depressionsdiagno-se, og hvordan de håndterer krav og forventninger hertil. Konklusionen lyder, at de unge håndterer en depressionsdiagnose forskelligt, men der ses en ten-dens til, at diagnosen benyttes som forklaringsmodel, der begrunder pessimisme omhandlende fremtiden.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato22 jan. 2012
VejledereKirsten Grønbæk Hansen

Emneord

  • Depression
  • Unge