Deponering af antropogent CO2: Disposal of anthropogenic CO2

Andreas Erland Jensen, Christian Haargaard Olsen, Kim Olsson, Mads Buhl Jyde, Marie Borgvold Larsen & Tanja Josefsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges om det er muligt at anvende deponering af CO2 til at nedsætte det danske CO2 udslip samt hvilke metoder der vil være mest hensigtsmæssige at bruge. Dette gøres, ved at gennemgå de forskellige deponeringsmetoder, der i praksis vil kunne bruges i Danmark. Den endelige konklusion bliver lavet ud fra en risiko- og økonomivurdering af de enkelte metoder. Konklusionen er, at den bedste metode til at reducere CO2-udslippet er at deponere i de dybtliggende sandlag, eller i olie- og gasfelter, især når dette foregår i forbindelse med øget olieudvinding. In this project it is examined, whether it is possible to utilize disposal of CO2 to reduce the Danish CO2 emissions and which methods would be the most reasonable for this purpose. This is done by an evaluation of the different methods that realistically can be utilized in Denmark. The final conclusion is drawn from a risk and economic evaluation of the individual methods. The conclusion is, that the best way to reduce CO2-emission is to utilize disposal in deep saline aquifers, or oil- and gas fields, especially when it is in conjunction with enhanced oil recovery.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004
VejledereSchrøder Niels

Emneord

  • emission
  • separation
  • deponering
  • co2
  • EOR
  • scrubbing
  • disposal