Den u/delte skole

Madsen Heilbuth & Bundgaard Og Dahlgaard Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Den u/delte skole Dette projekt har til formål at undersøge hvilken påvirkning regeringens forslag om øget mulighed for holdannelse, oprettelse af talentklasser og emnebaserede udskolingslinier fra udspillet Faglighed og Frihed fra 2010 vil have for social kapital i det danske samfund. I vores undersøgelse af social kapital og hvad der har indflydelse på dannelsen af denne, anvender vi den amerikanske politolog Robert D. Putnams teori. Vi har derudover analyseret, hvilken rolle den udelte enhedsskole har i dannelsen af social kapital. Vi har i opgaven konkluderet, at regeringens udspil vil have en mulig påvirkning af social kapital idet regeringens forslag i høj grad lægger op til en øget deling af eleverne i den danske folkeskole. Dette vurderer vi vil ske i kraf af, at en øget deling af eleverne vil medføre en svækkelse af de brobyggende netværk og stigende grad vil styrke dannelsen af afgrænsende netværk. The Un/divided school This project aims to examine what impact the government's proposal, Faglighed og Frihed from 2010, will have on the level of social capital in the Danish society. The proposal aims to increase the possibilities of partitioning the classes of the school, create separate classes for the gifted children and the creation of topic based classes in the final years of school. In our examination of social capital, we will look into it’s sources by using the theory of American social scientist Robert D. Putman. We have also examine the influence of the Danish school, in terms of it’s ability to create social capital. We have reached the conclusion that the government proposal may well have an impact on the level of social capital in the Danish society, because of the increased use of partitioning in the school. This partitioning will in our opion lead to a lower level of bridging networks and enforcement of bonding network.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2011
VejledereYvonne Mørck

Emneord

  • Putnam
  • folkeskolen
  • social kapital
  • poliske forslag