Den uafgørlige forfatter

Louise Hornbøll Hviid & Morten Bøje Stensgaard Larsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Nærværende projekt er en undersøgelse af forfatteren Madame Nielsen dannelsesroman Invasionen – En fremmed i flygtningestrømmen. Projektet undersøger dels denne forfatterinde mangetydige og uafgørlige identitet. Madame Nielsen er en del af en fortløbende kunstnerisk undersøgelse af identitet, der indtil nu blandt andet har omfattet den hjemløse Claus Nielsen, den afdøde Claus Beck-Nielsen og den navnløse værkfører for Das Beckwerk. Også dannelsesromanen Invasionen viser sig ligesom forfatteren til bogen at være en paradoksal størrelse. Endvidere afsøger projektet Madame Nielsens anvendelse af centrale træk fra avantgarden. I denne forbindelse er en af projektets pointer, at avantgardebegrebet ikke lader sig tilfredsstillende definere, hvorfor projektet anvender termen avantgardestrategier. Projektet konkluderer at om end Madame Nielsen foretager appropriationer af centrale avantgardestrategier, kan man ikke entydigt placere forfatteren eller hendes dannelsesroman inden for avantgarden. Man må i stedet for tale om, at identiteten Madame Nielsen samt dennes værk operationaliserer visse avantgardestrategier.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2016
VejledereCharlotte Engberg

Emneord

  • afpersonalisering
  • Madame Nielsen
  • uafgørlighed
  • Claus Beck-Nielsen
  • avantgarde
  • undtagelsestilstand