Den Skjulte Stemme - En nærsproglig analyse af novellen Globryllup

Anne Karen Andersen, Bjarke Bender Justesen, Signe Termansen & Laura Krog Fæster

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet er en nærsproglig analyse af novellen Globryllup af Helle Helle. I denne analyse anvendes primært Simon Borchmanns funktionelle tekstteori (herunder hans katalysebegreb) til at identificere de sproglige valg der entydiggør forskellige læsninger af novellen. Jeg-fortælleren i Globryllup er en meget underinformativ fortæller. Til at påvise dette anvendes blandt andet Paul Grices teori om samarbejdsprincippet og implikatur. På grund af jeg-fortællerens underinformative adfærd er man som læser så at sige nødt til at lede mellem linjerne efter en sammenhæng mellem jeg-fortællerens handlinger og underliggende hensigter. Til dette benyttes Algirdas J. Greimas’ isotopi-begreb for at tydeliggøre hvordan to fortællerstemmer i novellen udlægger jegets handlinger igennem to forskellige betydningsfelter. De to fortællerstemmer betegner vi som den eksplicitte og den implicitte fortæller, i og med vi tager udgangspunkt i Wayne C. Booths begreb om ‘the implied author’ og et LOC-begreb som anvendes af en sammenslutning af skandinaviske polyfonister (herunder Henning Nølke).

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 maj 2010
VejledereLars Heltoft

Emneord

 • samarbejdsprincippet
 • isotopi
 • rekonfiguration
 • semantiske roller
 • informationsstruktur
 • rekonfigurering
 • Greimas
 • konfiguration
 • det peripetiske punkt
 • funktionel tekstteori
 • Borchmann
 • katalysatorer
 • inhibitorer
 • konfigurering