Den Russiske Tvivl: - udtrykt i "Brødrene Karamazov"

Sebastian Bergstrøm, Martin Grünfeld, Jonas Bo Madsen, Anders Hou Nielsen, Philip Reindel & Jon Stribæk-Frandsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektrapporten ”Den Russiske Tvivl” forsøger med nyhistorismen, som litterær tilgang og uddy-bet gennem historiefilosoffen Hayden White, at placere Dostojevskijs ”Brødrene Karamazov”, i Foucaults moderne episteme, for at kunne påvise tvivlen i de idéhistoriske strømninger i Rusland i slutningen af 1800-tallet. Gennem en diskursanalytisk og tematisk tolkning af værket, ved hjælp af Mikhail Bakhtins polyfonibegreb og inspiration af Bertil Rombergs romanteori, drages paralleller mellem de tre brødre, Ivan, Aljosja og Dimitrij og de russiske tænkere Michail Bakunin og Leo Tol-stoj. Nietzsche inddrages i forbindelse med uddybning af Bakunins nihilisme, ligesom den russisk ortodokse kirkes historiske udvikling ligeledes indgår. Den sidste del af rapporten er en samlet vur-dering af den nyhistoriske metode, og de udvalgte teoretiske dele der indgår heri.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004
VejledereKlaus Schulz

Emneord

 • Tolstoj
 • Diskurs
 • Polyfoni
 • Bakunin
 • Bakhtin
 • Tvivl
 • Nyhistoristisk litteraturmetode
 • Episteme
 • Foucault
 • Nyhistorisme
 • Dostojevskij
 • Brødrene Karamazov