Den regressive dramapædagogiske strategi - En undersøgelse i, hvordan den regressive dramapædagogiske strategi og de æstetiske elementer, oplevet i Sisters Academy Boarding School, potentielt set kan bidrage i undervisningen på Roskilde Universitet

Helene Sally

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I det aktuelle læringsrum har de æstetiske fag i dag mindre betydning end de teoretiske fag. Dette udfordrer samfundet, eftersom, fantasi og kreativitet i stigende grad fungerer som nøglekompetencer i erhvervslivet. På baggrund af denne problematik motiveres jeg, i dette speciale, til at undersøge en undervisningsform, der kan imødekomme både den æstetiske og emotionelle udvikling af mennesket og en pædagogisk, didaktisk interesse for udvikling af intellektet. Med inspiration fra min deltagelse i Sisters Academy Boarding School i efteråret 2017, vil jeg undersøge, gennem den fænomenologiske videnskabsteoretiske tilgang, den autoetnografiske metode samt specialets teoretiske apparat; hvordan den regressive dramapædagogiske og de dertilhørende æstetiske elementer, som blev praktiseret i Sisters Academy Boarding School kan bidrage i undervisningen i faget Historie og teori på Roskilde Universitet. Slutteligt vil jeg komme med et potentielt bud derpå.

UddannelserPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 apr. 2018
Antal sider51
VejledereDorthe Jelstrup & Kim Rasmussen

Emneord

  • Læringsrum