den politiske forbruger i risikosamfundet

Magnus Cohn, Kasper Jorn, Michael Stanczyc, Sarah Haagerup, Rikke Holm & Louise K Strange-Thomsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi har undersøgt om den politiske forbruger ses som en ny politisk tendens i ’risikosamfundet’, og om dette udgør et problem for det repræsentative demokrati i Danmark i dag? Vi beskriver, hvad der ligger bag det, at være politisk forbruger og forsøger på denne måde at definiere fænomenet. Her inddrager vi Beck, med hans teori om risikosamfundet. Projektet er bygget om omkring to fagområder sociologi og politologi og vores videnskabsteoretiske tilgang er filosofisk hermeneutik. Project Title: The political consumer in a ‘risk society’. Abstract: We have examined if the political consumer can be seen as a new trend in the ‘risk society’, and whether this can be seen as a problem for the democracy in Denmark today? The project describes what lays behind the phrase the political consumer, and there by try to define the phenomenon. We include the theories of Beck, about his ‘risk society’. The project takes its point of view from two disciplines, sociology and politology. And our scientific approach is philosophical hermeneutics.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2007
VejledereKlaus Rasborg

Emneord

  • beck
  • politisk forbruger