Den overfladiske datingkultur: Arrangement i uKirke om mødet med nye mennesker

Selina Holtegaard Zinckernagel, Cecilie Davidsen, Mathilde Johannessen & Anna Christine Klein Lundstrøm

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Denne opgave beskæftiger sig med den overfladiske datingkultur, som opleves gennem netdating. For at imødekomme problemet har vi skabt en kulturel performance og iscenesat et rum i uKirke med henblik på at give deltagerne af arrangementet nye perspektiver på mødet med nye mennesker. De metoder vi har anvendt, i dette projekt, er brainstorming, spørgeskema, deltagerobservation og cultural probes. Metodevalget er baseret på, at de alle har fokus på inddragelse af deltagerne. I vores valgte teorier, som er Victor Turner, Mike Pearson og Ulrik Schmidt, har menneskets indflydelse på sted, rum og performance en central rolle. Valget af disse metoder og teorier var af relevans for at kunne svare på vores problemformulering. Analysen indeholder en kobling mellem teori og indsamlet empiri for at undersøge, hvorvidt rum og performance har skabt en transformation hos deltagerne. Diskussionen tager udgangspunkt i analysens resultater og vurderer, hvorvidt vores metodevalg har bidraget som intenderet. Ud fra teori, analyse og diskussion kan vi konkludere, at vi i nogen grad har fået en indsigt i, hvorvidt deltagerne har fået nye perspektiver og gennemgået en form for transformation ved at deltage i vores arrangement.

UddannelserPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider42
VejlederePaya Hauch Fenger

Emneord

  • overfladisk
  • performance
  • dating
  • rum
  • ambiance
  • liminalitet
  • transformation
  • site-specific
  • pragmatisme