Den offentlige formidler - Et diskurspsykologisk perspektiv på offentlig formidling via brev

Mette Gregersen, Laura Marie Larsen & Pernille Ibsen Hauge

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med udgangspunkt i diskurspsykologiens tilgang til subjektet undersøger vi i dette speciale, hvordan subjekter skaber mening med en arbejdspraksis, der set med kommunikations-faglige briller, er udfordrende. I en diskurspsykologisk optik er sprog ikke blot ord, sprog er relationer og verdensbilleder, og breves skrivestil og ordvalg afspejler derfor relationer mellem afsender og modtager. Ved at anskue kommunale breve som relationelle udtryk, sætter vi fokus på de skrivende sagsbehandlere og de diskurser, de trækker på, når de taler om sig selv som brevskrivere, brevet som medie og borgerne som modtagere. Undersøgelsen bygger på empirimateriale indsamlet ved fokusgruppeinterview med henholdsvis sagsbehandlere fra en dansk kommune og borgere, der modtager breve fra kommunen. Derudover inddrager vi en række af kommunens breve. På baggrund af dette diskuterer vi, hvilke begrænsninger der er ved den nuværende diskursive praksis og peger på mulighed for alternativ organisering. Specialet igennem diskuterer og analyserer vi forskellige brikker, der tilsammen danner et billede af de offentlige formidlere og de udfordringer, de står overfor.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereKarsten Pedersen & Bettina Christel Hjortholt

Emneord

  • Breve
  • Davies og Harré
  • Kommune
  • Weick
  • Borgere
  • Formidling
  • Faglig formidling
  • Kommunikatør
  • Diskurspsykologi