Den Nyuddannede DJØF ‘er, Hvordan sikre de sig deres første job: Hvordan sikre de sig deres første job

Sebastian Lindholm Reiding, Julian Max Weiss Flensburg & Niklas Meilstrup Hansen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Denne opgave omhandler hvordan nye samfundsfaglige kandidater, som er medlemmer af DJØF og hvordan de får deres første arbejde efter endt studie. I opgaven undersøger vi de tendenser og kompetencekrav der møder de nye kandidater, og som er med til at skabe polarisering mellem hvem der gør ledig og hvem der sikre sig det første job. Denne opgave er skrevet, som en første semester eksamens projekt på Roskilde Universitet.
I det første kapitel, redegøre vi for den overordnede process at sikre sig et job, med henblik på den generelle regler og love på området. Samtidig undersøger vi også de generelle måder hvorpå virksomhederne ansætter akademikere, samt at vi også kigger på de overordnede tendenser som gør det svært for akademikere at blive ansat. Vi bemærker et manglende kendskab fra de potentielle arbejdsgivere i forhold til de akademiske kompetencer.
I det andet kapitel, kigger vi på de forventninger der møder de nye samfundsfaglige kandidater, i forbindelse med deres entré på arbejdsmarkedet efter endt studie. Afsnittet fokuser på de kompetencer og erfaringer, som bla. DJØFs nævner som de efterspurgte. Derudover benyttes vi også af en sociologisk analyse til at forklare hvordan arbejdspladser rummer en lang række uformelle kompetencekrav, der forklare deres formelle funktion.
I det tredje kapitel, skriver vi om de tiltag DJØF gør sig. Hos DJØF eksistere der forskellige jobværksteder, i form af kurser. Vi undersøger hvad du som jobsøgende, skal være ekstra opmærksom på. Når du skriver din ansøgning. Hvori vi desuden kan se, det at være undersøgende inden skrivning og samtale, er en vigtighed man må gøre sig. Ment i det, at være viden om, hvad er der brug for i den virksomhed der søges. Kan betyde forskellen mellem, at blive ansat eller ikke.
I det fjerde kapitel diskutere på baggrund af vores 3 forrige, hvad der gør at nogle kandidater hurtigere får jobs og fast ansættelse end andre. Vi opdager at jobmarkedet har sine egne omskiftelige regler og krav, som den studerende er nødt til at kende.
Udfra fra dette kan vi derfor konkludere at det er vigtigt for de studerende og de nye kandidater at forstå at læse og gøre sig attraktive for arbejdsmarkedet. Denne tendens forklarer også den polarisering mellem der mellem hvilke kandidater der får job og ikke gør.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider30
VejledereEbbe Prag

Emneord

  • DJØF
  • nyuddannede
  • Jobmarkedet