Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv

Torben Elleby & Camilla Ibsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette projekt omhandler den nye folkeskolereform, der blev indført efter sommerferien i 2014. Ved at analysere debatten vedrørende reformen samt indholdet i den, i samspil med tre centrale filosoffer: John Dewey, Marta C. Nussbaum og Zygmunt Bauman, diskuterer vi hvilket syn på uddannelse og skolegang, den nye skolereform, er et udtryk for. I denne diskussion bearbejdes elementerne i reformen, med fokus på skolens formål, trivslen i skolen, konsekvenser ved heldagsskolen samt et mere massivt brug af test i folkeskolen. Målet for reformen, er at dette skal danne basis for, at de danske folkeskoleelever skal løftes faglig, sådan at de er bedre rustet til at konkurrere med andre landes unge. Konkurrencestatens fokus på lønsomhed og profit, har påvirket synet på uddannelse og skolegang.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jan. 2015
VejlederePatrick Rowan Blackburn

Emneord

  • learningphilosophy
  • Danish school
  • Education
  • Dewey
  • Reform 2014
  • Nussbaum